Mete

Den fiskemetod de allra flesta kommer först i kontakt med, det är mete. Det är faktiskt en mångsidig sportfiskemetod med vilken man kan fånga i stort sett alla våra fiskar. Mört, braxen, löja, abborre, sik, öring är alla exempel på fiskar som kan fångas på mete om man använder rätt bete och utrustning.

Dessutom är det enkelt att meta och man kan välja mellan tre metoder: flötmete, bottenmete och mete med frilina.

19 Mar 2020